Tommaso Masolino – Freski z Kaplicy Brancaccich

Cappella_brancacci,_Guarigione_dello_storpio_e_resurrezione_di_Tabita_(restaurato),_Masolino

O Kaplicy Brancaccich we Florencji pisałem już prezentując Tommasa Masaccia, którego freskom miejsce to zawdzięcza swą sławę. Tommaso Masolino (właściwie Tommaso di Cristoforo Fini da Panicale) był jego równorzędnym współpracownikiem w dziele ozdabiania kaplicy. Freski Masolina nie są co prawda tak cenione jak Masaccia, ale i na nie warto zwrócić uwagę.

Najbardziej znanym i chwalonym dziełem Masolina z kaplicy Brancaccich jest „Kuszenie Adama i Ewy” (obok). To bardzo odważny jak na tamte czasy akt, który ukazuje Adama i Ewę pod drzewem poznania dobra i zła. Obraz mocno jeszcze tkwi w gotyku (postaci wciąż są mocno płaskie), ale ma też wiele elementów renesansowych. Z nich najbardziej w oczy rzuca się nagość.

Masolino,_adamo_ed_eva

Warto wspomnieć, że drzewo, pod którym stoją pierwsi ludzie nie jest jabłonią, ale figowcem, a Adam i Ewa trzymają w rękach figi. Biblia nie określa bowiem, jakie to było drzewo. Dla mieszkańców Bliskiego Wschodu najoczywistszym drzewem z owocami był figowiec. Jednak dla Europejczyków znacznie bliższa była jabłoń i z czasem przeważyła ona w przedstawieniach tej biblijnej opowieści.

Wedle dawnych relacji fresk miał bogate tło z górzystym pejzażem i błękitnym niebem. Los był jednak mocno niełaskawy dla „Kuszenia…”. Pożary, spartaczone renowacje oraz remont kaplicy, który uciął górną część fresku, znacznie zubożyły dzieło Masolina.

Inne cenione dzieła tego artysty z kaplicy Brancaccich to „Uzdrowienie chromego i wskrzeszenie Tabity” (u góry) oraz „Kazanie św. Piotra” (na dole). W tym pierwszym część specjalistów dopatruje się też osobistego udziału Masaccia. Zresztą w zasadzie we wszystkich freskach Masolina z kaplicy widać wpływ rewolucyjnego malarstwa Massacia.

Freski z kaplicy Brancaccich datuje się na lata 1424-1427.

Cappella_brancacci,_Predica_di_San_Pietro_(restaurato),_Masolino