Dobry Pasterz

Dobry pasterz fagment kopia

„Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce.” – tak według św. Jana Jezus mówił swym uczniom.

Motyw Dobrego Pasterza największe triumfy święcił w sztuce wczesnochrześcijańskiej. W swojej pierwotnej wersji przedstawiał nastoletniego Jezusa z owieczką na ramionach. By stworzyć ten wizerunek, starożytni artyści skorzystali ze świetnie im znanego kanonu przedstawiania Hermesa Krioforosa, czyli Hermesa niosącego owcę.

Good.Shepherd.Vatican.Museum

Popularność motywu Dobrego Pasterza była też związana z apokryficznym dziełem „Pasterz” z połowy II w. n.e., którego autorem był Hermas. Pojawia się tam posłaniec boga nazwany Pasterzem. Znawcy literatury chrześcijańskiej zazwyczaj identyfikują go z Jezusem.

Prezentowana w tym wpisie rzeźba z Muzeum Watykańskiego z około 300 roku n.e. jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej znanych przedstawień Dobrego Pasterza. Dobry stan tego 92 cm posągu zawdzięczamy pracom restauracyjnym podczas których odtworzono nogi pasterza.

Zdjęcie u góry przedstawia fragment wiernej gipsowej kopii watykańskiego Dobrego Pasterza, która znajduje się w muzeum Puszkina w Moskwie. Zdjęcie jest na licencji Creative Commons. Jego autorem jest Shakko (całe zdjęcie). Oryginalna rzeźba z Watykanu jest na zdjęciu obok. Użyłem zdjęcia kopii, gdyż dostępne darmowe fotografie oryginału są słabej jakości.